VÅRA REFERENS PROJEKT

kv. Klockaren Librobäck, Uppsala


Bostadsprojekt med 107 lägenheter i unik stomlösningen där PREEF AB projekterar, levererar och monterar bärande stomme som är upplag för lägenhetsmoduler levererad av kunden och monterad av PREEF AB.


Projekt detaljer


Bostadshuset innefatar 5 våningar och underjordiska garaget. Stomme består av HD/f plattor, massiva betong grå väggar samt pelare balkar av stål. Gavelväggar utförd av halvsandwich med en rå betongyta. Stomme kompleteras med svängda betong trappor i två trapphus.

Sjöåkra, Bankeryd Jönköping


Här PREEF AB fick i uppdrag att projektera, leverera och montera stomme till 30 lägenheter med fantastisk läge vid Vätterns västra strand,


Projekt detaljer


Huskropp innefatar 6 våningar som byggs på platta på mark.

Stomme består av plattbärlag med 200mm pågjutning, skalväggar mellan lägenheterna och lätt utfackningsväggar på ytterkant av byggnaden. Stomme kompleteras med balkonger, trappor och stålpelare.

Fördelningsstation, Huskvarna


Utförande av platsgjuten grund till fördelningsstation.

Projekt detaljer


Grunden utförs som armerad platta på mark

Hisingstorp, Jönköping


Bostadsprojekt med 82 hyresrätter och gemensamma lokal. En del av fastigheten är anpassad till trygghetsboendes standarder. Här PREEF projekterar levererar och monterar husstomme till 6 byggnader. En del av prefabricerade betongväggar samt utfackningsväggar är levererad från egen fabriken.


Projekt detaljer


Huskroppar byggs på platta på mark.

Stomme består av plattbärlag med 200mm pågjutning, skalväggar mellan lägenheter och lätt utfackningsväggar på ytterkant av byggnaden. Stomme kompleteras med balkonger, trappor och stålpelare.

Kv.Hulte, Västerås


Bostadsprojekt med 90 lägenheter.  Fastigheten innefattar även 30 coliving bostäder där ytorna växlar mellan privata och gemensamma vilket möjliggör större livsutrymme på en mindre yta.. Här PREEF utför platsgjutna grundplattor och monterar husstomme till 2 byggnader som består respektive av 16- och 6 våningar.


Projekt detaljer


Huskroppar byggs på platsgjuten platta på mark. Stomme ovanför marken består av plattbärlag med 200mm pågjutning, skalväggar ch lätt utfackningsväggar på ytterkanten. Stomme kompleteras med balkonger, trappor och stålpelare.

VI KAN GÄRNA BYGGA STOMME ÅT DIG