VÅRT ERBJUDANDE

PREFABRICERAD BETONGSTOMME


Prefabricerade betongelement som vi tillverkar och levererar håller högt kvalitet. Detta garanteras av lång erfarenhet och lämpliga certifikat som t.ex. Nordcert eller andra.


Arbetets höga kvalité bygger på mångåriga erfarenhet av våra konstruktörer, leverantörer, personalen och de kompetenser vi alla har samlat på genom att samarbeta med Sveriges stora byggföretag.

Vi utför både stora och mindre projekt inom bostäder, kommersiel, industri och infrastruktur. Prefabricerade betongelement som erbjuds av PREEF AB görs enligt de högsta standarde.

Vi specialiserar oss på projektering,  tillverkning och montage av prefabricerade betongelement såsom:

  • Väggar:
   • massiva väggar
   • sandwichväggar
   • halvsandwichväggar
   • skalväggar
  • Bjälklag:
   • håldäck
   • plattbärlag
   • massiva bjälklagsplattor
  • Balkonger med egcoboxar
  • Trappor
  • Pelare och balkar
  • Individuell projekterad elemen


På PREEF vi tillverkar även utfackningsväggar med stål- eller trä stomme

PLATSGJUTEN BETONGSTOMME


Vi kan uppföra betongstommen i sin helhet som totalentreprenör eller bara göra delar av det (t.ex iläggning av armering) 

Vi åtar oss både stora och mindre projekt inom industri, handel, kontor och bostäder samt infrastruktur (broar, viadukter, tunnlar och andra).

Vi specialiserar oss på totalentreprenader av platsgjuten betongstomme, som omfattar:

  • Arbeten (formsättning, iläggning av armering, gjutning)
  • Allt material
  • Maskiner och kranar


Det är inte bara vanliga stomdelar såsom plattor på mark, väggar eller valv vilka vi kan gjuta, men vi kan också mer omfattande konstruktioner som t.ex. broar, viadukter, ramper m.m.

MONTAGE


Våra montörer och arbetsledare har mångåriga erfarenhet vilken låter oss montera samtliga typer av prefabricerade betongkonstruktioner som kan även kompleteras med stål eller trä.

Vi fyller krav för svensk byggmarknaden inom: miljö, arbetsmiljö och kvalitet. Då vår personal är rätt utbildat och har nödvändiga kurser och certifikater såsom heta arbete, säkra lyft, lyftutbildning, Safe Construction Training m.m

Vi kan utföra komplett entreprenader som omfattar:

  • Arbeten
  • Material
  • Maskiner och kranar
  • Samordning av leveranser


Flexibilitet låter oss utföra även en del av ovanstående omfattningen ifall ni vill tillhandahålla själv material eller kran.


På PREEF AB vi har egna prefab montörer, snickare, armerare, arbetsledare och kranförare.


VI KAN GÄRNA BYGGA STOMME ÅT DIG